Souhlas se zpracováním osobních údajů -  Kooperativa Práce
Zavolejte nám!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti PETROF, spol. s r. o., IČ: 620 28 634 , se sídlem Na Brně 1955, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7054 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů správci.

Osobní údaje budou použity pro evidenci uchazečů o zaměstnání. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let.

Správci uděluji souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:

  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu správce: brandejs@petrof.cz s PŘEDMĚTEM ZPRÁVY: “ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ” nebo zasláním dopisu na adresu správce: PETROF, spol. s r.o., Na Brně 1955, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, se kterými má Správce uzavřené Smlouvy o zpracování. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět také společnost Netter s.r.o., IČO 04734131; Aleš Staněk, IČO 05146194; Bc. Tomáš Tuček, IČO 03775232; Lukáš Dalibor IČO 68579225 prostřednictvím svých elektronických systémů

Jako subjekt údaje mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž budou shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení se zpracováním osobních údajů. 

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018

Chcete o práci v Kooperativě vědět něco dalšího?

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, ičo: 47116617, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 18600, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Uživatelská data
Personalizace reklam
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.
settings