Souhlas se zpracováním osobních údajů -  Kooperativa Práce
Zavolejte nám!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti PETROF, spol. s r. o., IČ: 620 28 634 , se sídlem Na Brně 1955, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7054 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů správci.

Osobní údaje budou použity pro evidenci uchazečů o zaměstnání. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 3 let.

Správci uděluji souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:

  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu správce: brandejs@petrof.cz s PŘEDMĚTEM ZPRÁVY: “ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ” nebo zasláním dopisu na adresu správce: PETROF, spol. s r.o., Na Brně 1955, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, se kterými má Správce uzavřené Smlouvy o zpracování. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět také společnost Netter s.r.o., IČO 04734131; Aleš Staněk, IČO 05146194; Bc. Tomáš Tuček, IČO 03775232; Lukáš Dalibor IČO 68579225 prostřednictvím svých elektronických systémů

Jako subjekt údaje mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž budou shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení se zpracováním osobních údajů. 

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018

Chcete o práci v Kooperativě vědět něco dalšího?

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, ičo: 47116617, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 18600, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.